Tuxpaint          
  Configuració de la llengua del navegador