Activitats
Adaptació de MAGIN 99
(Seminari d'Informàtica de Castelló,1999)