OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’educació emprant les TIC, i en aquest cas l’assaig a classe d’experiències radiofòniques, té un poder motivador i unes virtuts educatives excepcionals que superen els aprenentatges tradicionals.

Els objectius que plantegem són:

1 - Millorar l’expressió oral.

2 - Estimular l’expressió escrita.

3 - Afavorir la creativitat.

4 - Fomentar el caràcter interdisciplinari i integrador de diverses matèries.

5 - Potenciar el treball en equip.

6 - Augmentar  les capacitats comunicatives dels xiquets i de les xiquetes.

7 - Estimular la comprensió de textos.

8 - Posar en pràctica exercicis d’expressió oral i escrita que s’allunyen dels típics, tòpics i tradicionals exercicis.

9 - Descobrir aspectes característics de la ràdio: informar, formar, entretenir.

10-Oferir l’experiència a l’entorn més pròxim.

11-Impulsar l’ús de les TIC en l’aprenentatge.

12-Potenciar la interactivitat (escola-entorn) en les activitats escolars.